Yazılı Fetva

Muhammed Nasıruddin el-Elbani'nin kitaplarını tavsiye eder misiniz?

8524
06.04.2011

Muhammed Nasırruddin el-Elbani’nin kitaplarını okumayı tavsiye eder misiniz?

el-Elbanî, yirminci asırda yetişen ve asırlardan beri benzeri az gelmiş olan bir hadis âlimidir. Üslubundaki şiddet nedeniyle tenkitlerle karşılaşmıştır. Bir nebze de selefi mantığından dolayı tenkit edilmiştir. Ama âlimdir, muhaddistir. Bir mezhep imamı gibi olmasa da bir âlim gibi değerlendirilip istifade edilebilir biridir.

Nureddin Yıldız