Yazılı Fetva

“Mü’minin artığı şifadır” sözü hadis midir?

25589
24.04.2015

‘Müminin artığı şifadır’ sözü sahih bir hadis midir? Sahih ise bunun tatbiki nasıl olmalıdır?

Bu söz hadis olarak sahih değildir yani böyle bir hadis yoktur. Mü'minin mü'mine karşı tevazu sahibi olması açısından ise sözün muhtevasını doğrulayacak uygulamalar Peygamber aleyhisselamın hayatında vardır. Sözü tevazu sahibi olma anlamında uygulayabiliriz. Sağlık açısından sıkıntı oluşturmayacak şekilde tatbik edilebilir.

Nureddin Yıldız