Yazılı Fetva

'Müslüman standartları' nelerdir?

7913
14.08.2015

İslam’dan söz edildiğinde, beş şartı gibi hep bilinen şeyler anılıyor. Özellikle pratikte, insanlarla ilişkilerde öne çıkarılması gereken en önemli ‘Müslüman standartları’ neler olabilir?

Müslüman standardı, ashabı kiramdır. Ya da sünnete uymaktır. Özellikle bu standart kelimelerle anlatılacaksa şu standartları sayabiliriz:
Müslüman, Allah rızası için ibadet yapar, yaşar, yer ve içer.
Kur’an ve sünnet iki kaynağıdır, onları tartışmaz, tartıştırmaz.
Müslüman uydurmaz, uyar; uyduğu da ümmetin ilk neslidir.
Müslüman ihsana koşar; ihsan en iyiyi yakalama hedefidir.
Müslüman’ın ihlassız hiçbir işinde değer yoktur.
Müslüman, hayrı kendisi için ve herkes için ister. İyilikte yarışır.
Müslüman, umut doludur, yıkılıp sarsılmaz.
Müslüman, kardeşleriyle Müslüman’dır. Rahatsız etmez, rahatsız edilmek istemez. Dinlemesini bilir, dinletir.
İstişare temel siyasetidir. Özür kabul eder.
Fitne durumlarında kenarda kalmasını bilir.
Zorlukla karşılaşınca: ‘La havle vela kuvvete illa billah’
Nimetle buluşunca: ‘Elhamdülillah’
Enteresanlıkla karşılaşınca: ‘Sübhanellah’
Hata edince: ‘Estağfurullah,’
Daralınca: ‘Hasbunellah,’
Tevekkül anında: ‘Tevekkeltü alellah’
Musibet anında: ‘İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn.’ der.
Müslüman, ebeveyninin hizmetkârıdır.
Sılayı rahime dikkat eder.
Müslüman, sabrı en büyük silahı olarak bilir, sabırla Allah’tan yardım diler.
Edep, Müslüman’ın tacıdır.
Nankör değildir, nimetlerin kadrini bilir, şükreder. İnsanlara teşekkürü vazifesi bilir.
Müslüman, düşünen, aklını kullanan, basiretli, ileriyi görmeye çalışan bir insandır.
Müslüman, yardımını Allah’tan bekler.
Müslüman bozucu olmaz, düzelticidir. Geçinilir ve geçinebilen biridir.
Müslüman emindir.
Ahiret işlerini öncelikli görür ama dünyayı ihmal etmez.
Yaptığı iyi işlerin erimemesi için uğraşır.
İyi olmayı değil, en iyi olmayı düşünür.
İnfak eder. Çocuk yetiştirmeyi bütün zamanların en önemli cihadı olarak görür.
Dünyevileşme bataklığından kaçınır.
Vakit israfının büyük bir afet olduğunu hiç unutmaz.
Eş haklarına çok dikkatlidir; nikâhın Allah’ın adıyla kıyıldığını anlar.
Akıbet endişesi sürekli zihnindedir, çok dua eder.
Doyana kadar yemez.
Şüpheli şeylerden kaçınır.
Kendini ilgilendirmeyen işe karışmaz.
Sıhhatine titizdir.
İbadette, ahlâkta ve her şeyde dengelidir. Aşırılığa kaçmaz.
Evine önem verir. Camiye yakın bir evde oturur, evini
Kur’an uygulama merkezi gibi kullanır. Örnek olmaya çalışır.
Sorumluluktan kaçınmaz, üstlendiğini yerine getirir.
İnatçı değildir.
Temizdir. Temizliği göstermelik değildir. Temizliğini insanların değil, meleklerin göreceğini bilerek temiz olur.
Hediye verir, hediye alır.
Müslüman’a eziyet olan bir işi yapmaz.
Riyadan, gösterişten kaçınır.
Şeytanın tuzaklarına karşı uyanıktır. Bu anlamda, faiz, zina, kumar, çıplaklık gibi afetleri şeytanın nasıl cazip hale getirdiğine dikkat eder.
Okur ve dinler. Kesinlikle bir ders halkasına periyodik olarak katılır.
İyiliği yaymak, kötülüğü engellemek Müslüman’ın sosyal kimliğidir. Hayrı ve sabrı tavsiye etmeyi imanının gereği bilir.
Tövbekârdır. Mütevekkildir. Mütevazıdir.
Asla tembel değildir. Yorulmaz, emekli olmaz, emeklemez, dik durur.
Allah’ı, Peygamber’ini, ashabını, ehli beytini ve bütün mü’minleri sever. Kin gütmez. Bağışlar. Allah için sever, Allah için buğz eder.
Müslüman hayâsını imanından bir parça bilir, onu kaybetmeyi imanını kaybetmek olarak bilir.
Kolaylaştırır, zorlaştırmaz. Yumuşak huyludur. Merhametlidir.
Zarar vermez, ikram eder. Sır yaymaz. Muruetini korur. Mutedildir. Vefalıdır. Sözünü bozmaz.
Müslüman helal kazanmayı, yaşamak kadar ciddi görür.
Haram lokmayı ağzına koymaz. Haramdan şiddetle kaçınır.
Kur’an ezberler. Kur’an ezberlemeyi hocalara ait bir iş olarak görmez. Az da olsa sürekli ezberler ve okur.
Kararlarında ciddi olur, ikide bir karar bozmaz.

Nureddin Yıldız