Yazılı Fetva

Müslümanın yumuşak davranma ölçüsü ne olmalı?

3155
21.03.2015

Dinde halimlik, yumuşak davranmak nedir, nasıldır, İslami ölçütü ne olması gerekir? Müslüman kardeşlerimize karşı halimlik ölçümüz ne olmalıdır?

İnsan olarak genleşebilen, sertleşebilen bir bünye taşıyoruz. Rabbimiz bizi bu şekilde yarattı. Gülen ve ağlayan bir yapımız vardır. Müslüman insan ise kendisini disiplin altına alabilen insandır. Bunun anlamı da şudur: Kızmaz, ağlamaz değil ne zaman ve nerede, ne kadar kızacağını, esneklik göstereceğini bilebilen insandır Müslüman.
Allah'ın dini ile alakalı konularda gevşeklik gösteremeyiz.
Dinle alakalı konularda tepki gösterirken de tepki gösterilecek konunun gerektirdiği kadar ve insaftan kopmayarak tepki verilecektir. Neyin ne kadar ve nasıl tepki gerektirdiği ise belli bir bilgiyi önceden edinmiş olmak demektir. Bu açıdan Gazali'nin İhya'sı gibi kitapları okumakta yarar vardır.
Kişisel ilişkilerde ise affı tercih etmek, müsamahalı olmak evla olandır.

Nureddin Yıldız