Yazılı Fetva

Müslümanların değerleri denilirken ne kastediliyor?

1370
04.06.2020

Dini içerikli konuşmalar yapılırken değerler diye bir kavram kullanılıyor. Müslüman olarak bizim değerlerimiz nelerdir?

Bu ifadeden kişinin kullanımına göre farklı anlamlar çıkabilir. Biz genellikle iman ve ibadet konuları dışında en temel değerlerimiz olarak;
 
-Allah’a, kendimize ve insanlara karşı doğruluğu,
 
-Emin olmayı,
 
-İffeti,
 
-Kanaati,
 
-Ahlâkı,
 
-Olgunluk ve yumuşaklığı,
 
-Hayâyı,
 
-Mürüvvet ve şahsiyeti,
 
-Nasihat alır, nasihat verir olmayı,
 
-Şükür sahibi olmayı anlarız.

Nureddin Yıldız