Yazılı Fetva

Mut’a nikâhını haram bulmayan kişi dinden çıkmış olur mu?

1067
30.12.2023

Hocam, mut'a nikâhını helal gören biri, harama helal dediği için dinden çıkmış olur mu? Şayet bu nikâh haram ise mut'a nikâhını helal gören biri ile evlenen kadın da küfre mi girer?

Mut’a nikâhı haramdır, haramlığında da bir şüphe yoktur. Şia’nın isnatsız sözleri dışında mut’ayı helal gören yoktur.

Mut’ayı helal gören, bu konudaki hadisleri bilmediği veya tam anlayamadığı için helal olduğunu söylüyorsa onun için kâfir dememiz caiz olmaz. Hadisleri bile bile mut’anın helal olduğunu iddia ediyorsa öyle biri için kâfir olma ihtimali daha yüksektir. Onun için mü'min muamelesi yapamayız. Zira Peygamber aleyhisselamın açık hadislerini ve ümmetin yaygın kanaatini karşısına alan biri için “mü'min kardeş” muamelesi yapamayız.

Nureddin Yıldız