Yazılı Fetva

Müzik Dinlemenin Caizliği Konusundaki Farklı Görüşler

30754
04.11.2010

Hocam benim müzik konusunda aklım biraz karıştı; Bir yerde bazı şeylere dikkat ederek müzik dinlemenin caiz olduğu yazıyordu. Ancak bazı görüşlere göre haram olduğu da söyleniyor. Müzik dinlemek caiz midir hocam?

Müzik hakkında pek çok hadisi şerif vardır. Bu hadislerde müzik yasaklanmaktadır. Son dönemlere ait yazan, konuşan âlimler, bu umumi yasaktan hangi türlerin istisna edilebileceğine dair görüşler belirtmişlerdir. Sizin karşınıza çıkan da budur. Netice olarak şunu söyleyebiliriz:
Bir kere müzik ve türevleri ibadetteki, ihlastaki lezzete manidir. İstisnai olarak caiz olabileceği yerler olabilir. Mesela mehter için durum böyledir. Çünkü mehter cihadı teşvik unsurludur, nefsani bir boyutu yoktur. Mehtere benzeyen, sonuç olarak onunla paralellik gösteren müzik türleri de caiz olabilir. Ama esas olan Peygamber aleyhisselamın dilinden yasaklanmış bir işten tamamen uzak durmaya çalışmaktır. En küçük tavizin bile bizi sürükleyeceği yeri tahmin etmemiz gerekiyor.
Allah Teala, takva ehli olma hazzını yaşamayı hepimize nasip buyursun.

Nureddin Yıldız