Yazılı Fetva

Müzikli zikirler dinlemek caiz midir?

3058
26.10.2022

Hocam müzikli Kelime-i Tevhid, salavat, Esmaü’l-Hüsna ve ilahi dinlemek caiz mi?

Müzik, esasen sakıncalılar arasındadır. İlave olarak Kur'an ve zikir gibi mukaddesatla birleştirilmesi daha da ağır bir vebali çağrıştırmaktadır. Hiçbir şekilde caiz olmayacağını bilmeliyiz.

Nureddin Yıldız