Yazılı Fetva

Namahreme hal hatır sormak caiz midir?

31803
18.01.2016

Namahreme -kadın ya da erkek- hal hatır sormak caiz midir? Eve gelen misafirlere, komşulara, bayramlarda bayramlarını kutlamak, nasılsın vs. demek caiz midir? Okulda, üniversitede okuyan öğrenciler açısından da bu konuyu açıklar mısınız?

Namahrem, bir insanın her ikisi de bekâr olsa evlenmesi caiz olacak derecede akrabası olmayan kişi demektir. Bir kimse ile bekâr olma durumunda evlenmek caiz ise o kimse YABANCI durumundadır. Yabancı ile;
- Bedensel temas bir tokalaşma düzeyinde bile olsa,
- Bilhassa kadın için bedeninin ayrıntılarına vakıf olma düzeyinde bir göze açılma, gözle izleme,
- Zaruri olmayan sözlü muhabbet,
- Zaruri niteliği olmayan yazışma caiz değildir.
Bu ilkeler sadece ağır zaruretler durumunda ertelenebilir.
Bir bayram ziyaretinde 'hoş geldiniz' düzeyinde sözlü bağlantıda sakınca olmayabilir. Özel bir fitne ihtimali varsa bunu da başlatmamak evladır.
Okul, üniversite, düğün ve benzeri bir gerekçeyi haramlardan bir haramı gevşetme nedeni yapamayız.

Nureddin Yıldız