Yazılı Fetva

Namaz kılan ama Şeriatı istemeyen biri cennete girebilir mi?

13924
11.05.2015

‘Bir insan bin yıl namaz kılsa da şeriatı istemedikçe cennete giremez.’ sözü hadis midir?

ŞERİAT İslam dini demektir. Bir insan namaz kılıp da İslam dini hakkında istemiyor kanaati besleyebilir mi? Elbette cennet onun hayaline bile giremez. Yalnız şu var ki, sıradan insanların Şeriat hakkındaki bilgileri İslam düşmanlarının oluşturduğu kanaatlerden ibaret olabilir. Bilmeden söylenmiş bir söz için inşallah mağfiret kapısı açıktır.

Nureddin Yıldız