Yazılı Fetva

Namaz Kılarken Selam Verilirse, El Veya Baş İşareti İle Alınır Mı?

14330
08.02.2012

Selamünaleyküm hocam. Namaz esnasında iken verilen selamı el, baş hareketiyle almak yönünde sahih hadisler bulunmaktadır. Yalnız diyanetin sitesinde tahrimen mekruhtur diyor. Hocam bu konu hakkındaki görüşünüz nedir. ALLAH ilminizi artırsın ALLAH'a emanet olun. (KONUYLA İLGİLİ İBN-İ KAYYIMIN ZADÜL MEADINDA OKUDUĞUM KONUYLA İLGİLİ HADİSLER) Câbir diyor ki: "ALLAH Rasûlü (s.a.) beni bir iş için göndermişti. Son-_a ona namaz kılarken yetiştim ve kendisine selam verdim. O da işaretle selâmımı aldı. " Bu hadisi Müslim, Sahîh'inde rivayet etmiştir.[589] Enes (r.a.) der ki: "Hz. Peygamber (s.a.) namazda işaret ederdi.1 Bu rivayeti İmam Ahmed (r.h.) zikretmektedir.[590] Suheyb diyor ki; "ALLAH Rasûlü (sa..) namaz kılarken yanına uğradım; Ona selâm verdim. O da İşaretle selâmı aldı." Hadisin râvisi: "Ancak 'parmağıyla işaret ederek selâmı aldı, dediğini biliyorum" diyor. Bu rivayet, Sünen ile Müsned'dedir.[591] Abdullah b. Ömer (r.a.) anlatıyor: ALLAH Rasûlü (s.a.) namaz kılmak için Küba'ya çıktı. Ensârdan bazı kimseler gelip ona namazda iken selâm verdiler. Bilâl'e: "Namaz kılarken kendisine selâm verenlerin selâmını Allah Rasûlü'nün (s.a.) nasıl aldığını gördün?" diye sordum. Bilâl: "Şöyle derdi" şeklinde karşılık verdi. Hadisin râvilerinden Cafer b. Avn (işaretle selâmın nasıl olduğunu göstermek için) avucunu açtı, içini aşağı, sırtını yukarı getirdi.[592] Bu rivayet, Sünen ve Müsned'dedir. Tirmizî bu hadisi sahih saymıştır. Ondaki metin: "Eliyle işaret ederdi"şeklindedir Abdullah b. Mes'ûd (r.a.) anlatıyor: "Habeşistan'dan döndüğümde Hz. eygamber'e (s.a.) geldim, namaz kılıyordu. Ona selâm verdim, başıy¬la işaret etti." Bu hadisi Beyhakî nakletmiştir.[593]

Selamünaleyküm. Peygamber aleyhisselamın yaptığı bir işin bize yansıması, onun nübüvvet makamının gereği olarak aynı olmayabilir, Diyanet'in hükmü doğrudur.

Nureddin Yıldız