Yazılı Fetva

Namazda kadın ve erkeğin el bağlama şekilleri aynı mıdır?

8105
21.05.2015

Bugüne kadar namazda kadın ve erkeğin el bağlama şekilleri bize farklı öğretilmişti. Ancak yaptığım araştırmalarda göğüs hizasında bağlamanın her iki cins için de aynı olduğunu anladım, bu doğru mudur?

Namazlarda el bağlama şekli konusunda Hanefi fıkhına göre yaşayan mü'minler için sözünü ettiğiniz erkek/kadın farkı vardır. Diğer ulema böyle bir farka özellikle temas etmemiştirler. Namazın geneli içinde bu ayrıntı namazın sıhhatini etkileyecek bir ayrıntı değildir. Allah Teâlâ ibadetlerimizi kabul buyursun.

Nureddin Yıldız