Yazılı Fetva

‘Namazdaki tesbihatları eksik mi yaptım diye vesvese yapıyorum’

7083
23.10.2015

Namaz içindeki tesbihatları mesela “subhane Rabbiye'l a’lâ” tesbihini üç kere dedim mi demedim mi diye vesvese yaparak beş-yedi defaya kadar uzatıyorum. Bu, sehiv secdesi gerektirir mi?

Bu sehiv secdesi nedeni değildir ama böyle yapmayın. Git gide bu rakamı kırklara kadar çıkarmak durumunda kalırsınız. Üçten az da olsa namaza devam edin, vesveseyi yol edinmeyin.

Nureddin Yıldız