Yazılı Fetva

Nazar var mıdır?

7427
12.12.2018

Hocam, aile içinde fikir ayrılıklarına düştük. Eşimin bir tanıdığı nazar diye bir şey olmadığını her şeyin Allah’ın elinde olduğunu dolayısıyla Allah istemediği takdirde nazar değmeyeceğini söylemiş. Hem fikir olduğum nokta ‘’Allah izin vermediği takdirde’’ kısmı. Ancak araştırdığımda Kuran-ı Kerim’ de Kalem Suresi 51 ve 52. ayetlerinde nazar konusu geçiyor. Bunun tefsirinde nazar kelimesi geçmediği için bize ‘‘düşmanın kini vurgulanmış nazarı anlatmıyor’’ dediler. Buna binaen “Allah’ın izni olmayınca hiçbir musibet isabet etmez (Teğabun Suresi)” ayetini örnek olarak gösterdiler. Ancak bizlere beraberinde okuyup korunmamız için de sureler indirildi. Yani hocam biz çıkış yolu bulamadık. Sizden 51 ve 52. ayetlerin tefsirini istiyorum ve nazar konusu tam olarak nasıldır? Bilgi rica ediyorum.

Burada bir laf cambazlığı var. Elbette Allah'ın istemediği hiçbir şey olmaz bu evrende. Ya Allah Teâlâ birinin nazarına izin veriyorsa ona bir engel var mı? Oradaki 'izin' kelimesi üzerinde iyi düşünmek gerekiyor. Katilin cinayetine izin vermeyecek olsa Allah, olur mu? Bu konular aile içi konuşmalar olmamalıdır. İçinden çıkamaz ve sadece birbirinizi üzersiniz.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


musibet nazar tefsir