Video Fetva

Nikâh nasıl kıyılır?

16063
14.06.2012

Nikâh nasıl kıyılır?

Nikâh, bir erkekle bir kadının beraber bulunabilmelerinin olmazsa olmaz şartıdır. Bir erkekle bir kadının birbirlerinin bedenlerinden istifade edecek şekilde bir arada bulunabilmeleri nikâha bağlıdır. Nikâhsız beraberlikler zinadır, fuhuştur vesairedir. Bu nedenle nikâh helalin simgesidir. Nikâhın yokluğu da haramın simgesidir. Bir Müslüman nikâhsız beraberliği -erkek kadın açısından- ölür de kabul etmez olmalıdır. Çünkü Allah, nikâhsız olan her beraberliği cehennemle tehdit etmiştir. Ancak nikâh uzun törenlerin adı değildir. Nikâh, eğer ön şartlarında bir engel yoksa iki şahidin huzurunda kadın olmayı/koca olmayı kabul etmenin adıdır. Ön şartlar çok önemlidir. Nedir ön şartlar? Kim kiminle eş olabilir? Şeriat buna kurallar koymuş. Bir erkeğin eş olarak talepte bulunabileceği kadınlar bellidir. Bir kadının kocası kabul edebileceği erkekler bellidir. Böyle bir engel yoksa nikâh camide yapılması gereken veya imamların icra etmesi gereken bir işin adı değildir. Nikâhın özelliği ya da nikâhın yapmak istediği şey, kadınla erkeğin bir araya gelişini kamuya mal etmektir. Yani toplum, bir araya gelişin helal yolla olduğunu biliyor olmalıdır. Daha sonraki dönemlerde, gerek yaratılacak çocuk ve gerekse diğer evlilik gibi kabul edilecek uygulamalarda yani erkekle kadının bir araya gelmelerinin doğuracağı işlemler toplum tarafından itham edilmemesi için Müslüman nikâhını yani kadına talip olduğunu, kadının da kocayı kabul ettiğini insanlara duyurur. Nikâhın özelliği bu duyurmanın adıdır. Duyurduktan sonra, bunu imamın duyurması, müezzinin minareden ilan etmesi şart değildir. Ana mantığı budur nikâhın.
Nasıl nikâh kıyılır? En az iki, ama ortalama yedi, sekiz, on şahit olursa çok daha iyi olur, sözüne güvenilir, aklı başında iki Müslümanın önünde erkek kadına, 'Ben seni ebediyen hanımım olarak almak istiyorum, kabul ediyor musun?' der. Kadın da 'Evet, ben senin karın olmayı kabul ettim' der. Aynı şekilde kadın da kocasına, 'Sen de beni karın olarak kabul ettin mi?' der. O da ‘ettim’ diye kesin bir ifade kullanır. Neticede şahitler de Ahmet’in kızı Ayşe’nin, Mehmet’in oğlu Ali’nin hanımı olduğunu, karşılıklı birbirlerini kabul ettiklerini duymuş olurlar. Bu arada çok özel şartlar da konuşabilirler. Diyebilirler ki, hep büyük şehirde yaşayacağız. Kadın böyle bir şart koşabilir. Veya erkek diyebilir ki, annemin hizmetini de sen göreceksin. Orada hangi şart konuşulursa o şart geçerlidir. Hiçbir şart konuşulmadıysa, o zaman fıkıh kitaplarındaki normal nikâh akdi yapılmış demektir. Evet, nikâhta belli ifadeler, belli cümleler kullanılır. Bir hoca efendi ya da ağzı dualı biri, faziletli biri gelir bunu dua ile bereketli hale getirmek ister. Bunlar işin olursa çok iyi olur taraflarıdır. Önemli olan Allah'ın adına iki Müslümanın diğer Müslümanları şahit tutup karı-koca olmalarıdır. Burada niyetleri kötüydü, başka şeyler kastetmişlerdi… herkesin kalbi ve ameli Allah'a kalmıştır.

Nureddin Yıldız