Yazılı Fetva

Nikâhı duyurmak için düğün şart mıdır?

4253
09.11.2021

Nikâhın duyurulması ve bunun için düğün yapılması şart mıdır? Resmi kayıtlara geçmesi yeterli olmaz mı?

Fukahanın büyük bölümüne göre nikâhın ilan edilmesi, bunun için düğün yapılması sadece müstehaptır. Terk edilmesi nikâhın varlığına zarar vermez. Eski zamanlarda insanların birinin diğeri ile evlenmesi öğrenebilecekleri sınırlı imkânlar vardır. Bunun için def/davul veya benzeri bir alet kullanılıyordu. Yemek veriliyordu. Şenlikler yapılıyordu.

Bu zamanda ise ilan çok daha kolay yöntemlerle gerçekleşebilir. Bunun için düğün veya benzeri bir toplantı da yapılabilir. Haramlardan birini ihtiva etmedikçe bir sakıncası da olmaz. Başta müzik ve erkek kadın karma oturma olmak üzere haram bir iş yapılmadıkça düğün olur da olmaz da. İnsanların evliliğin düğününü evlilikten daha önemli görmeleri büyük oranda bir sosyal boşluğu doldurma özentisinden kaynaklanmaktadır.

Böbürlenme, israf, yabancı kültürlere teslim olma ve alkol diğer muhtemel sıkıntıları yansıtır.

Nureddin Yıldız