Yazılı Fetva

Nikâhı sadece yazılı olarak yapmak geçerli sayılır mı?

1609
02.03.2022

Nikâh sözleşmesinin yazılı olarak yapılması durumunda sözlü olarak “kabul ettim” denmiyorsa böyle bir nikâh geçersiz mi olur?

Hanefi mezhebi fukahası dışındaki fakihler, nikâh sözleşmesinin “tabii bir engel yoksa eğer” sözlü olarak icra edilip daha sonra yazılı hale getirilmesini şart koşmuşlardır. Buna göre sözlü onay olmadan yazı ile nikâhı kabul etmek yeterli değildir.

Hanefi fukahası ise diğer sözleşmelerde olduğu gibi nikâh sözleşmesinde de yazılı olan da geçerlilik için yeterlidir.

Nureddin Yıldız