Video Fetva

Nişanlıların görüşme ölçüsü

43667
28.07.2010

Nişanlıların Görüşme Ölçüsü

Bir erkekle bir kadının arasındaki son bağ, nikâh akdiyle kurulur. Nikâh akdi olmadan erkekle kadın arasındaki yasaklar asla kalkmaz. Dokunma, öpme, bir arada bulunma, avrete muttali olma gibi, haramlığı yani kadının erkeğe erkeğin kadına haram olmasına ait kural, nikâhtan önce hiçbir şeyle kalkmaz. Bu nikâh, nişan değildir. Dolayısıyla nişanın, mücerret görüşmenin dışında hiçbir şeyi mubahlaştırmadığını bilmemiz lazım. Neden? Çünkü nişan, herhangi bir mahkemeye, kayda vb. müracaat etmeden işi bitirmeye müsait bir ek antlaşmadır, ya da ön antlaşmadır. Onun için nikâh gibi algılanmış bir nişan yanlıştır. Evet, nişan, hem evlenme adaylarını hem de ailelerini birbirine yaklaştırabilir, evlenme teminatına benzer bir teminat verebilir ama asla Allah’ın haramlarını mubahlaştırmaz.
Nişanlılar görüşebilirler, bu görüşme ileri noktalara varıp sulanmaya gidecek görüşme olmamalı, üçüncü kişilerin bulunduğu bir zeminde görüşme yapılmalı. Yani, nişanlı olan hanımla nişanlı olan erkek, onların ikisi için de mubah olacak, bu çocuk da olabilir, üçüncü bir şahsın bulunduğu yerde görüşmelidirler. Veya telefonla da, telefon vb. cihazlarla da görüşebilirler. Bu görüşmelerin sulanması halinde yani nikâhtan sonrasına bir şey bırakmayacak hale gelmesine zemin hazırlanmamalıdır. Evet, nişanlılar görüşebilirler. Ama görüşmek, oturup saatlerce ömür tüketmek, evlendikten sonra çocukların isminin ne olacağına varıncaya kadar ayrıntılara girmek şeklinde olursa, bu bir defa evlilik heyecanını yıpratır. Gençler ona izin vermemeli. Ama birbirlerini tanıyacak görüşmeler yapmalıdırlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetine uygun olan budur, ashabı kiram bunu yapmışlardır. Hiç görmeden, konuşmadan evlenmek bu anlamda doğru değildir.

Nureddin Yıldız