Yazılı Fetva

Organ nakli hangi durumlarda caiz olur?

14330
21.05.2015

Hayatta olan ve böbrek organı nakline ihtiyacı olan bir insana, hayatta olan bir insanın kendi böbreğini vermesi günah mıdır?
2- Böbreği alacak olan kişinin iyi bir insan olması şart mıdır, kötü bir insana böbrek verilir mi? Böbreği alacak kişinin iyi bir insan olması şartsa iyi bir insan olduğu nasıl tespit edilir?

İnsandan insana organ nakli ile alakalı olarak şu kuralları zikredebiliriz:
- Varislerinin muvafakatı ile ölüden nakil yapılabilir.
- Yaşayan bir insandan ONUN İÇİN HAYATÎ niteliği bulunan yani olun yaşamını tehlikeye atan bir nakil yapılamaz. Bunu şöyle anlayabiliriz: Muhtemeli bir sağlık için devam eden bir sağlığı tehlikeye atamayız. Mesela sağlıklı bir insanın kalbini ve benzeri hayatî niteliği bulunan organını o bağışlasa bile alıp hasta birine veremeyiz.
- Hayatî niteliği bulunmayan organların ya da yenilenebilen bölümlerin verilmesi pek çok muasır âlim ve fıkıh kurulu tarafından caiz görülmüştür. Mesela böbrek verilebilir bir organ kabul edilmiştir. Bu hususta tam bir fikir birliği yoktur. Bizim kanaatimiz, ulemanın olur görüşünü saygıyla kabul etmekle beraber bu husustaki suiistimal endişesini göz ardı etmemek gerektiği şeklindedir. Yaygınlaştırılması üzerine düşüncelerimiz vardır.
- Böyle bir nakil durumunda kesinlikle ticari bir işlem yapılmamalıdır yani verecek insan, BÖBREĞİNİ SATAN değil insan kardeşine hibe eden olmalıdır.
- Ön tahliller tıbbın son verilerine göre net yararlı nitelikte olmalıdır.
- Veren kişi, hayatını eksik yaşayacak şekilde bir zarar görmemelidir.
- Böyle bir alıp vermede insan olmayı öne çıkarırız. İyi birine vermek elbette önemlidir ama insanlık ortak paydamızdır.

Nureddin Yıldız