Yazılı Fetva

Orman Ürünlerinde Tevkifatlı Fatura

5077
24.10.2013

Benim size sorum ticaretle ilgili olacaktır. Babam kapı-pencere doğraması işiyle uğraşmaktadır. Geçenlerde benim vesilemle bir iş aldı. İşi veren müteahhitle de iş sözleşmesi yapıldı. Sözleşmede işin fiyatına KDV dâhil yazıldı. İş tesliminde fatura KDV’li kesildi. Fakat vergi usulüne göre orman ürünlerinde 5/10 tevkifatlı fatura kesme hakkı olduğundan babam kanuni hak olduğunu düşünerek %18 KDV’li  ve tevkifatlı fatura kesti. Yani verginin yarısını biz, yarısını müteahhit ödemek durumunda kaldı. Bu duruma müteahhit itiraz ediyor.  KDV'nin tamamını babamın ödemesi gerektiğini söylüyor. Babam da faturanın KDV dâhil olmakla birlikte, kanuni hak olması sebebiyle tevkifatlı kestiğini, bunun için müteahhite karşı sorumlu olmadığını düşünüyor. Bu anlattıklarıma göre kul hakkına girmiş oluyor muyuz? Bu şekilde işlem yapılmasında fıkhî açıdan sakınca var mıdır?  Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Selamünaleyküm. Böyle bir meseleyi, o meslekten birinin hakemliği ile çözmeniz uygun düşer. Fıkıhtan çok bilirkişi yöntemi ile çözülmesi uygundur.

Nureddin Yıldız