Yazılı Fetva

Osmanlı Devletinin soyu sahabelere mi dayanır?

1629
27.01.2021

Hocam, Osmanlı soyunun Hz Osman’a veya Hz Ebubekir’e dayandığı şeklinde rivayetler duyuyoruz, bunlar doğru mudur?

İyi olmak için bir sahabi soyundan olmak mı gerekiyor veya sahabi soyundan gelmek yeterli mi? Allah'ın dini için asırlarca at sırtında yollarda olmak, ayak bastığın her yeri mescitlerle donatmak, Kur'an'ı hayat kaynağı olarak canlı tutmak “iyi mümin” olmaya yetmez mi?
Osmanlı veya başka bir aile, Allah'ın nazarında neye göre iyi olur neye göre kötü olur? Kim hatalardan masumdu da Osmanlı da masum olacak?
Bu kadar açık ölçüler varken neden kendimizi gereksiz yokuşlarda susatırız?
Şunu unutmayalım:
Müminin vakti ve enerjisi mübarektir, gereksiz yere harcanması ise israftır. Vaktinin kıymeti olmayanlar, vaktini işinden az görenleri meşgul etmemelidirler. Bir kul hakkı olarak bu meşgul etme onları kıyamet günü üzer.

Nureddin Yıldız