Yazılı Fetva

Oy Vermek Akidevi Bir Mesele midir?

11140
03.12.2010

Hocam gerek son referandum, gerek oy hadiseleri noktasında çekincelerimiz var. Oy verme eylemi akidevi bir konu mudur yoksa siyasi bir durum mudur?

Müslüman'ın akidesiyle bağlı olmayan bir işi olamaz. Ancak akidesi, ona her şeyi yasaklamıyor. Bir beşeri sistemi tesis veya teyit etme anlamında verilen destek elbette akide sınırları dışında bir iş olamaz. Oy vermenin de başka bir anlamı olamaz. Sonradan şekillenen konularda Müslümanlar tabii olarak farklı içtihadlara sahip olmaktadırlar. Bu konu da farklı içtihadların ortaya çıktığı konulardandır. Birbirimizi, böyle içtihad neticesi olan hususlarda tenkit etmemizin uygunluğu yoktur. İnşaallah niyetlerimizle me'cur oluruz. İçtihatlarımıza ayet hadis kalitesi vermek cahillikten başka bir şeyi yansıtmaz.

Nureddin Yıldız