Yazılı Fetva

OYAK şirketler grubundan alınan kâr payı faiz midir?

391
09.06.2024

Hocam askeri personellerin maaşlarının küçük bir kısmı OYAK şirketler grubu denilen bir sandığa kesiliyor ve belli bir zaman sonra bu şirketlerin kâr payından tüm personeller pay alıyor. Şirketlerin zamanla yaptıkları kârdan belli bir kısmını üye olan personellere dağıtıyor. Bankalarda bekletilip bekletilmediği hakkında net bir bilgiye sahip değilim sadece kâr payı olarak söyleniyor. Bu alınan pay faiz midir?  Şüpheli duruma düşen paranın hükmü nedir?

Verdiğiniz bilgi çerçevesinde, çalıştığınız bankanın sizlerden kesinti yaparak ticaretle iştigal eden şirketlere emek-sermaye şeklinde aktarması ve size kârını verdiğinde elde edilen bu kazanç helaldir. Fakat bankanız kesinti yapılan bu parayı faizde çalıştırıyorsa bu fazlalık faiz olup enflasyon farkının dışındaki miktarı fakir birisine vermelisiniz. Bankanın sizden yaptığı kesintiyi nasıl değerlendirdiğine dair bir bilginiz yoksa bunu banka yetkililerinden öğrenebilirsiniz. Ona göre de hareket edersiniz.

T. Y.