Yazılı Fetva

Partiye Oy Vermenin İslam Fıkhı Açısından Sakıncası Var mı?

26425
07.12.2010

Günümüz Türkiye´sinde mecvcut, sistemin birer unsurları olan partilerden herhangi birine oy vermemin, İslam fıkhına göre bir sakıncası var mıdır?

Demokrasi ve onun ürettiği sorunlar/çözümler akide ve fıkıh kitaplarımızın umumiyetle ele almadığı konulardan oluşmaktadır. Böyle bir durum da tabii olarak Müslümanların, nasıl bir tavır gösterecekleri konusunda aralarında ihtilaf etmelerine neden olmaktadır. Bu, bir ictihad meselesidir. Müslümanlar, samimi olduktan sonra birbirlerini ictihadi konularda tenkit etmemelidirler. Gaye Allah rızası ise, iyi niyetle yapılan işlerde akıbetin hayır olacağını umarız. Allah sonumuzu hayretsin.

Nureddin Yıldız