Yazılı Fetva

Peygamberimiz Vahyin İlk Dönemlerinde İntihar Etmeyi Düşünmüş müdür?

12216
31.10.2014

Bazı rivayetlerde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın ilk vahiy dönemlerinde intihara niyet ve azmetmesi ile ilgili hadis kitabında bir kısım gördüm. Ayrıca Türkiye’den bir hoca efendinin vaazında da duymuştum. Böyle bir şey vaki midir?

Selamünaleyküm. Peygamber aleyhisselam efendimizin vahyin ilk dönemlerinde intihar etmeyi düşündüğü şeklindeki bilgi, SAHİH HADİS bilgisi değildir. Yani bu bilgi bize sağlam bir kaynaktan ulaşmamıştır. Bize ulaşan ve Buhari'de zikredilen bilgide ise bu ifade yani intihar etme arzusu Zührî isimli ravinin edebiyat denemesi şeklinde tenkit edilmiştir. Buhari'nin vahyin başlama süreci ile ilgili rivayetinde böyle bir ifade yoktur. Bu nedenle ulema bu ifadeyi uydurma olarak belirlemişlerdir.

Nureddin Yıldız