Yazılı Fetva

Peygamberimizin filmde gösterilmesi caiz midir?

19297
15.10.2016

Yeni çıkacak olan ve peygamberimizi konu alan bir filmde, Peygamberimizin bebeklik halinin gösterilmesi caiz midir?

Peygamber aleyhisselam efendimize ait her hangi bir senaryonun/görüntünün film konusu yapılmasının caiz olmayacağı konusunda muasır ulemanın kanaati vardır. Peygamber aleyhisselam efendimizin tanıtımını, filmlerin yardımı ile değil önce davet ve tebliğ çalışmaları ile, onun mübarek Sünnet’ini ihya ve misyonunu hakkıyla temsil ederek yapmalıyız. Diğer türlü tanıtım yapılır belki ama bereket getirmez. Bizim kanaatimiz ise o filmin izlenmesinin doğru olmayacağı ve öyle bir filme de muhtaç olmayacağımız yönündedir.

Nureddin Yıldız