Yazılı Fetva

Psikologların insanların büyük günahlarına şahit olması hakkında

8645
17.06.2020

Bir uzman psikolog olarak danışanları dinlediğimizde mahrem konuları bizimle paylaşıyorlar. Bize müracaat etme nedenlerinden biri de kimseyle paylaşamadıkları büyük günahları bir uzman ile paylaşmak. Anlattıkları davranışı dinlerken sıradan bir şey dinler gibi tepki vermeden dinliyoruz. İnsanların büyük günahlarına şahit olmak bir uzman olarak bizi ne kadar sorumlu kılar. Yargılamadan dinlemek bizi ilzam eder mi?

Dinimiz, insanın günah işlememesini, işlerse tevbe etmesini ve işlediğini gizlemesini esas olarak önümüze koymuştur. Bu nedenle günahların işleyeni de olmamalı, şahidi de olmamalıdır mümin. İnsanın işlediği günahı ve çirkinlikleri anlatmakta sakınca görmemesi de bir günah çeşididir. Âlimlerimiz,
 
- Kadıya,
 
- Doktora,
 
- Fetva verecek olan müftüye kişinin işlediği günah olan eylemi anlatmasının ve onun da anlatılanı dinlemesinin bir hatayı düzeltme niteliği taşıdığı için caiz olacağını belirtmişlerdir. Bugünün dünyasında psikologlar tıbbın bir alt dalı niteliğinde iş görmektedirler. Bu sebeple psikologlar insanların hatalarını dinlemeli ve dinlediklerinde emin olmaları mesleklerinin zaruretlerindendir. Böyle bir dinleme vebal olmayacağı gibi kişiyi vebalden kurtarmanın en muhtemel yolu olduğu için biiznillah ecir kazanılacak bir iş olarak görülmelidir. Bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Nureddin Yıldız