Yazılı Fetva

Rükuya Giderken Eller Kaldırılmalı Mıdır?

6850
16.03.2012

Bir hadiste Efendimizin (s.a.v) rükuya giderken ellerini kaldırdığı diğer bir hadiste ise kaldırmadığı yazıyor. Efendimiz mesela bir gün içinde bazen rükuya giderken ellerini kaldırarak bazen de kaldırmayarak mı kılıyordu yoksa bu hadisler farklı zamanlarda rivayet edilmiş ve Efendimizin rükuya giderken ellerini kaldırması yasaklanmış mı? Eğer yasaklanmış da onun için rükuya giderken ellerini kaldırmıyorsa o zaman 3 mezhebin ictihadları yanlış olmuyor mu? Bu konuyu etraflıca anlatır mısınız?

Selamünaleyküm.
Fıkıh ilmi, en iyinin araştırıldığı ilmin adıdır. Bu en iyiye ulaşırken de temel kaynak Kur'an ve Sünnet'tir. Kur'an ve Sünnet, bir yandan bize ulaşması açısından araştırılırken bir yandan da en açık nasıl anlaşılır şeklinde de araştırılmaktadır. Böylesi daha yakın duruyor tersindeki idraklerden de mezhep farklılıkları çıkmıştır.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı işlerle ilgili iki hususu kaydetmeliyiz. Birincisi, o ne yaptı ise bizim için onun yegâne ölçü olduğudur. Bunu tartışmayız. İkincisi de, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin farklı zamanlarda farklı işler yaptığı gerçeğidir. Onu sorgulayamayacağımıza göre, ne yaptı ise onunla amel edeceğiz. İki türlü bilgi varsa ikisini de yapmamız mümkün olmadığı durumlarda, hangisi daha öne çıkanı tarzında bir inceleme yaparız. Mezhep imamlarının yaptığı da budur. Ellerin kaldırılması meselesini buna kıyas edebilirsiniz. Bir yanlışlık yok, yapılmaması gerekip de yapılan yoktur. Allah'a emanet olun.

Nureddin Yıldız