Yazılı Fetva

Sadakadan sadakaya fark olur mu?

3058
12.09.2017

Sadakadan sadakaya fark olur mu? Yani aynı sadaka sebepler değişince farklı sevap kazandırır mı yoksa bir lira bir liradır mı deriz?

Kesinlikle öyle değil; bir lira olur uçsuz bucaksız sevaplar kazandırır, bir lira olur ‘hiç’ olur. Başta niyet olmak üzere sadakayı farklılaştıran birden çok sebep olabilir. Mü'min bu sebepleri kollayarak sevabını artırabilir.
Sadaka gizli tutulup reklamı yapılmadığında farklıdır.
Sadakayı alanın o sadakaya ihtiyacı ne kadar yoğunsa ecir de o kadar yoğun olacaktır.
İhtiyaç anını ertelemeden hemen verilmesi yani anında yetişen sadaka olması bir fark nedenidir.
Sadakanın verildiği kişi akraba ise bu akrabayı kollama da hesaba gireceği için ecir büyür.
Sadakaya aslında kendisi de muhtaç iken mü'min kardeşini tercih etmesi bambaşka bir farktır.
Mübarek zamanlarda verilen sadaka farktır. Mübarek mekânları kollamak farktır.
Sadaka, bir kişiden çok mü'minlerin bütünü denebilecek bir kapsama alanına verildi ise o bir kişi ile bin kişi farkı gibi bir fark getirir.
Sahibinin daha ucuzunu mesela verebilecek iken sevdiği şeyi sadaka olarak vermesi çok büyük bir fark getirir.
Aile içi görevleri canlı tutmayı sağlayan sadakalar.
Sadaka, SADAKA-I CARİYE olduğunda adeta ebedileşir. Sadaka-ı cariye, küçük te olsa kişinin ölümünden sonra da etkisi devam eden sadaka demektir. Bu da zamana ve ihtiyaca göre değişik kalemlerden olabilir. Eskiden bu bir çeşme idi mesela.

Nureddin Yıldız