Yazılı Fetva

Sadece belirli hadis kaynaklarına güvenmek doğru mudur?

1802
18.05.2022

Hocam bir hadis okuduğumda ve duyduğumda kaynağını araştırıyorum. Hadise uymam için Buhârî, Tirmizî, Müslim, Ebû Dâvûd ya da altında Kütüb-i Sitte yazmasını istiyorum. Başka bir isim yazarsa o hadise uymamdaki huşumu etkiliyor. Bu yanlış mıdır?

Hadisler sadece belirttiğiniz kitaplarda bulunmuyor. Başka kitaplarda da sahih hadisler vardır. Kitabı, kapağının rengine göre beğenme gibi bir durum olur bu.

Nureddin Yıldız