Yazılı Fetva

Şah veliyyullah Dehlevi kimdir, kitapları okunabilir mi?

2382
17.09.2018

Şah veliyyullah Dehlevi kimdir, kitapları okunabilir mi?

Şah Veliyyullah Dehlevi, Hindistan’da yetişmiş büyük alim ve mütefekkir bir şahsiyettir. Hicri 1176 yılında vefat etmiştir. Hanefidir, selefi düşünceleri de vardır. Hüccetullahilbaliğa isimli eseri belli bir birikimi olanlar için çok değerli bir eserdir. Allah Teâlâ rahmet etsin.

Nureddin Yıldız