Yazılı Fetva

Secde ayetleri okununca neden secde yapılıyor?

9418
21.12.2015

Kur’an’da secde ayetlerinin geçtiği yerler okununca neden tilavet secdesi yapılır? Ayetlerde, okuyanın bu secdeyi yapması mı istenmiştir yoksa orada bilinçsel bir uyarı mı söz konusudur? Ayrıca bu konuyla ilgili olarak peygamberimizden nakledilen rivayetler var mıdır ve o dönemde bu secdeler yapılıyor muydu?

İbadetlerin tamamı için geçerli kural şudur:
İbadetin varlığı ve şekli bir mantık üzerine kurulu değildir. İbadet teslimiyet üzerine kuruludur.
Tilavet secdesinin de nedeni ve nasıllığı hiçbir zaman tam olarak bilinemez. İbadetlerin tamamı gibi tilavet secdesi de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden görüldüğü için yapılmaktadır. Tilavet secdesinin aslı Sünnet ile sabittir. Farklı sahabilerden pek çok rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tilavet secdesi yaptığı, yapılmasını tavsiye buyurduğu bilinmektedir.
'Bilinçsel uyarı' deyiminiz zihne daha yakın gelmektedir.

Nureddin Yıldız