Yazılı Fetva

Sekarat halinde şeyhin müridini şeytandan kurtarması, diye bir şey var mıdır?

7764
13.02.2015

Bazı tarikatlarda anlatılan, ‘kişi sekarat anında iken şeytan imanını çalmaya gelir, şeyhinin ruhaniyeti de o anda müridin başucunda bulunur ve şeytanı kovarak müridin imanlı vefat etmesine vesile olur.’ ifadeleri doğru mudur, Kur’an ve sünnete uygun ifadeler midir?

Sekarat yani ölüm öncesi anda şeyhin gelip kurtarması hakkında şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer şeyh/mürid ilişkisi muhakkak bir şeye benzetilecekse sadece anlaşılsın diye bir benzetme yaparak ashabı kiramın Peygamber aleyhisselam ile ilişkisini buna benzetebiliriz. Gerçi böyle bir benzetme sağlam bir zemine oturtulamaz ama mesele anlaşılsın diye benzetelim. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh gibilerin sekarat denebilecek hâlleri bilinmektedir. Onların Allah'ın Kur’an ile şahitliğini yaptığı beyatlarına rağmen böyle bir şey gerçekleşmedi. Peygamber aleyhisselamın ruhaniyeti gelip onları kurtarmadı. Bıraktığı şeriatına sadakatleri onları kurtardı inşallah. Onlar için gerçekleşmeyen bu temenni şimdi veya başka bir zamanda kim için gerçekleşebilir?

Nureddin Yıldız