Yazılı Fetva

Sevilmeyen Bir İmamın Arkasında Kılınan Namaz

8341
07.11.2010

Cemaat içerisinde imam efendiye kin besleyen, imamı sevmeyen veya imamın arkasında mecbur (başka camiler uzak) olduğu için namaza duran cami cemaati olursa böyle bir durum karşısında sevilmeyen o imam efendinin arkasında kılınan namazda bir sıkıntı olur mu?

Bidatçiliği, fasıklığı veya imamet fıkhını bilmeyen bir cahil olması yüzünden bir imama kerih gözle bakılabilir. Böyle bir imamın da Müslümanların önüne geçip namaz kıldırmaması gerekir. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sllallahu aleyhi ve sellemin üç kişiye lanet ettiği ve bunlardan birinin de kendisinden hoşlanmayanların önüne geçip namaz kıldıran imam olduğu rivayet edilmiştir. (Sala, 266/358) Tahmin edersiniz ki buradaki şartlardan biri, imamın siyasi veya yöresel görüş farklılıklarına sahip olması gibi hususlar değildir.
Yine de camileri ve cemaatle namazı ihmal etmemeye çalışalım.
Allah yardımcımız olsun.

Nureddin Yıldız