Yazılı Fetva

‘Siz bazı şeyler yapıyorsunuz ve o yaptıklarınızı gözünüzde kıldan ince görüyorsunuz’ hadisi sahih mi?

4510
23.03.2015

Hocam, Enes Bin Malik'ten “Siz bazı şeyler yapıyorsunuz ve o yaptıklarınızı gözünüzde kıldan daha ince görüyorsunuz. Hâlbuki biz, Peygamber aleyhisselam zamanında onları büyük sayardık.” Buhari, Rekaik, 32/6492. Böyle bir hadis var mı, yani sahih mi? Hocam bu hafife alınan günahlar nelerdir?
Bir de hocam Enes Bin Malik bu ifadeyi Peygamber Efendimizin vefatından ne zaman sonra kullanmıştır? Yani insanlar ne kadar sürede bu şekilde bozulmaya başlamıştır?

Bu hadis Buhari'de 6492 numaralı hadistir. Sözün Enes bin Malik radıyallahu anha ait olduğu şüpheli değildir. Sözün söylendiği zamanı tam olarak bilemeyiz. Enes radıyalalhu anhın ölümü ile Peygamber aleyhisselam arasında yaklaşık olarak seksen sene vardır. Bu söz de o dönemde söylenmiş olduğuna göre Peygamber aleyhisselamdan yetmiş seksen sene sonraya ait bir söz olmaktadır. Yarım asırdan sonraki bir zaman diliminde Peygamber aleyhisselamın ashabını eğittiği ölçülere kıyas edildiğinde gevşeme denebilecek bir zafiyet izlenebilmiştir. Bu noktada iki hususu tespit etmeliyiz. Birincisi, Enes gibi bir sahabinin göz ve idrak hassasiyetinin ne kadar derin olduğu unutulmamalıdır. İkinci olarak da şu bilinmelidir ki: Peygamber aleyhisselam farklı hadislerinde böyle bir gevşemeye dikkat çekmişti zaten.
Öyle veya böyle bizim bugüne gelene kadar bu gevşemenin ne noktaya geldiğine dikkat etmemiz önemlidir. Allah yardımcımız olsun.

Nureddin Yıldız