Mektuplar

Siz Gençlerin Kalplerine İman Ağları Kurdunuz da Gafillerin Haberi Yok...

6744
25.05.2016

Esselamü Aleyküm Muhterem Hocam,
Yine bu sabah Türkiye’de size ve şahsınız üzerinden İslam’a yapılan taarruzları okudum gazetelerden... Muhterem Hocam! Siz hak olanı söylediğiniz sürece, Hak adına sizi omuzlarımızda taşırız... Ayaklarınız yere basmadan sizi Sosyal Doku Vakfı’ndan alır, konferans salonlarına omuzlarımızda taşırız biiznillah…Biz, sizin hücrelerinize/hücrelerimize kazıdığınız Allah’ın şeriatının ve Peygamber’inin sünnetinin tâlipleriyiz.

 

  Siz hakkı söyledikçe sizi, başımızda şeref ve hürmetle taşırız biiznillah… Hakk, her şeyin üstündedir. Hem mühendislikte hem işletmede iki yüksek lisans ve iki doktora yapmış ben, “Elbette Allahu Ekber” dediğiniz sürece sizi, omuzlarımda taşıma şerefine tâlibim... Ben, sizin haykırdığınız ve damarlarınızda kan haline gelen Allah’ın şeriatını ve Rasûlullah’ın sünnetini omuzlarımda taşımanın talibiyim... Siz bu davadan dönmedikçe sizi, başımızda taşırız biiznillah... Dönerseniz de, omuzlarımızdan indiririz… Sizi Allah için seviyoruz…

 

  Geçen hafta, merhum İskilipli Âtıf Hoca’nın kabrini ziyaret ettiğinizi ve dualar ettiğinizi okudum... Rabbim bütün dualarınızı ve dualarımızı kabul buyursun inşallah... Allah kendisine rahmet yağdırsın... Ama bugün inşallah, İskilipli Âtıf Hocayı çok memnun ve mutlu ettiniz... Bugün dik duruşunuzla, vakarlı ve izzetli tavrınızla biiznillah, Âtıf Hoca’nın ruhunu şâd ettiniz… Eğer kendisine haber verildi ise size yapılan taarruzlar ve sizin tavrınız sebebiyle, merhum Âtıf Hoca’mızın kalbi heyecan ve mutluluktan uçacak gibi olmuştur... Allah, bu kutlu kervanda yürümüş ve yürümekte olan bütün sâlih âlimlerden de sizlerden de binlerce kere razı olsun…
  Onlar konferans salonlarının kapılarındaki asma kilitlerle uğraşırken sizler, gençlerin kalplerinde iman ağları kurdunuz da gafillerin haberleri yok... İnternet ağı nedir ki... Gençlerin, bizlerin, sizlerin kalpleri arasındaki iman ağını ne görebilirler ne zedeleyebilirler... Etrafınızdaki ya da, tanışabildiğiniz kardeşleriniz kadar kardeşinizin var olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz Muhterem Hocam... Sizden binlerce kilometre uzaklardaki kardeşlerinizin kalplerindeki iman bağınızı hiç unutmayın... Gazetelerde okuduğum kadarı ile birilerinin askeri olduğunu haykıranlara cevabımız ayetteki gibi kısa ve nettir: “Bizler, Allah’ın askerleriyiz”… Biz Allah’ı, Rasûlünü ve Hakk yolunda giden âlimleri seviyoruz...

 

  İslâm düşmanlarının temel karakteristiği hakaret ve tahammülsüzlüktür... Siz müminler ise, hep Hakk’ı tavsiye edersiniz... Ehl-i İman’nın temel karakteristiğidir sabır ve Hakk’ı tavsiye… Siz yine Hakk’ı tavsiye etmeye ve sabırlı olmaya devam ediniz muhterem Hocam… Bugünkü taarruzcu zalimlerin çocukları ve torunları gün gelecek, Allah’ın şeriatını ve Rasûlullah’ın sünnetini hiç fire vermeden, gönüllü olarak, ihlasla, iştiyakla omuzlarında taşıyacaklar inşallah... Ben buna iman ediyorum... Bu taarruzcuların arasından da hidayet bulanlar ve pişmanlıklar içinde Rabbine mağfiret dileyen kardeşlerimiz olacaktır inşallah… Muhterem Hocam… Çünkü bunlar kulakları ezan duyan, evlerinde “Bismillah” diyen ana babaların çocukları... Mutlaka zaman içinde pişmanlık duyarak rabbine dönen insanlar olacaktır... Sizlerin bu konudaki dualarını rabbimin kabul buyurmasını niyaz ederim... Ama esas bu kişilerin çocukları ve torunları bu dinin yükünü omuzlayacaklar, sizin de dediğiniz gibi, “Hür Yürekli Gençler” olacaklar... Bugün bu zulmü yapan ana babalarının esaretinden kurtulup, Rablerine doğru yönelecek ve “Allahu Ekber” bayrakları dikecekler dünyanın her yerine biiznillah... Bunun için her türlü zulme ve taarruza sabır göstermeye değer Muhterem Hocam... İskilipli Âtıf Hoca’nın ruhunu şad etmeye devam edeceğinizden kardeşleriniz olarak eminiz...

 

  Sizi ümmete vakfeden annenizden, babanızdan, ailenizden, sizin yetişmenizde emeği geçen bütün hocalarınızdan, Sosyal Doku Vakfı’nda çalışan, emeği geçen bütün kardeşlerimizden Allah binlerce kere razı olsun. Her iki dünyada saadet ve afiyet versin... Bu emeklerinizin mükâfatını, umduklarınızın ötesinde, ahiret gününde lütfetmesini rabbimden niyaz ederim...

 

  Sizin de dediğiniz gibi, “Elbette Allahu Ekber” Hocam… Eğer gözlerinizi kaldırıp gökyüzüne bakarsanız, Sosyal Doku Vakfı’nın ve sizin diktiğiniz milyonlarca “Allahu Ekber” bayrağını göreceksiniz... “Elbette Allahu Ekber” Muhterem Hocam… “Elbette Allahu Ekber” Sosyal Doku Vakfı’nda hizmet eden muhterem Kardeşlerim… “Elbette Allahu Ekber”...

 

  N.E ( Canada )

Ve aleykümselam ve rahmetullah
Azize bacım,

İşte budur küfrü çıldırtan gerçek. Binlerce km mesafeye rağmen kaynaşan ve dualaşan mümin kalpler... Bu büyük gerçeği babamız Adem aleyhisselam’dan beri anlayamadılar, anlayamayacaklar da... Size dualar ediyorum. Desteğinizi yüreğimde hissettim. Rabbim sizi ve bizi hepimizi, İskilipli ile cennetlerinde buluştursun. Şunu gayet samimi bir şekilde size beyan edeyim ve hiç tereddüt etmeden bilin ki, zerre kadar yılmış veya ürkmüş değiliz. Her zamankinden daha azimli ve heyecanlıyız elhamdülillah. Sizin gibi volkanlaşmış yüreklerle beraber oldukça böyle olmaya da devam edeceğiz biiznillah. Rabbimizin rahmetini umuyor, sabırla yol alıyoruz. Dualarınızın devamını istirham ederim.
Selamünaleyküm.
Nureddin YILDIZ
fb.com/nureddinyildiz
twitter.com/nurettinyildiz
instagram.com/nureddinyildiz

Nureddin Yıldız