Yazılı Fetva

Söz sanatları kullananlar hadisi hakkında

1799
07.11.2020

Bu hadisi okudum ve bir soru sormak istiyorum:
"Kim, insanların  kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah kıyamet günü, ondan ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez!" [Ebu Davud, Edeb 94, (5006).] Yani insanları ikna metotları veya etkileyici söz söylemeyi öğrenmek mi kastediliyor burada? Eğer öyleyse, insan güzel konuşamaz mı? Nasıl konuşması gerekiyor?

Bunu şöyle anlamalıyız:
 
Gerçeği ve hakkı gizlemek için söz sanatı kullanan biri… Bu tıpkı gerçeği gizlemek için silah kullanan biri gibi olduğundan hükmü de böyle olacaktır.

Nureddin Yıldız