Yazılı Fetva

Takiye nedir, açıklar mısınız?

6715
25.04.2019

Takiyye konusunu merak ediyorum. Şiilerin ayıplandığı bir uygulama olarak gündeme getiriliyor ama Kur'an’da geçen bir iş hakkında neden Müslüman bir grup ayıplanıyor. Haksızlık değil mi bu? Sizin kanaatinizi merak ediyorum. Lütfen açıklar mısınız?

Takiyye’nin Kur'an’ımızda geçtiği doğrudur. Âl-i İmran suresinin yirmi sekizinci âyeti şu şekildedir: ‘Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kâfirleri dost ve yardımcı edinmesinler! Kim böyle yaparsa, Allah ile hiçbir ilgisi kalmaz. Ancak onlardan gelecek bir zarardan korkarsanız onlara dostluk gösterebilirsiniz (takiyye yapabilirsiniz). Ama yine de Allah kendi azabından sakındırmaktadır. Sonunda dönüş yalnız Allah’adır.’
Bu mecrada takiyye, mü'minin gerçek inancını gizli tutması anlamına gelmektedir. Bunun kâfirlerle savaş benzeri bir ortamda ezik kalmaya karşı taktiklerden bir taktik olabileceği rahatlıkla anlaşılmaktadır.
Şiilerin yaptığı takiyye yani Sünni gördükleri mü'min kardeşlerine takiyye yapmaları hangi mecraya oturtulabilir? Sünni mü'minleri kâfir gördükleri için mi? Burada cevabı bilinmez bir muamma bulunmaktadır. Onların takiyye dediği şey ile Kur'an’ın gösterdiği takiyye arasında şu farklara temas edebiliriz:
 
a- Takiyye, dinin temellerinden biri değildir. Bir ruhsattır sadece. Şiiler ise takiyyeyi bir iman meselesi gibi görmektedirler.
 
b- Takiyye kâfirlere karşı zaafiyet zamanında kullanılır. Onlar ise mü'minlere karşı ve sürekli kullanmaktadır.
 
c- Takiyye geçici bir ruhsattır, günlük hayattan bir parça değildir. Şiilerde ise günlük hayatın bir parçası durumundadır.
 
d- Takiyye dil ile yapılır. Şiilerde ise söz ve eyleme karışmış bir eylemin adıdır.
 
e- Takiyye bir ‘dini yüceltme sistemi’ değildir. Şiiler ise takiyye ile dini yücelteceklerini zannetmektedirler.

Nureddin Yıldız