Yazılı Fetva

Tarihçe-i Hayat isimli kitapta Said Nursi’ye atfedilen putları kırma hk.

1294
30.10.2022

Hocam, Risale-i Nur sohbetinde Tarihçe-i Hayat isimli kitapta geçen bir cümleye takıldım ve tepki koymak açısından önce belirttim ve sonra meclisten ayrıldım. Cümle Bediüzzaman Said Nursi’yi işaret ederek Hz. Peygamber aleyhisselam zamanında yaşasaydı putları ona yıktırırdı diyor. Benim bildiğim kadarıyla Efendimiz aleyhisselam putları cennetle müjdelenmiş sahabilerden olan Hz. Ali ile birlikte yıktı. Böyle bir cümlenin kullanılmasında sıkıntı var mıdır yoksa ben kendi kendime gereksiz bir tepki mi verdim?

Said Nursi rahmetullahi aleyh bu ümmetin içinde imrenilecek makamlarda biri olarak bulunmakta olduğuna inanıyoruz. Ne değerinin düşürülmesine ne de put haline getirilmesine razı oluruz. O olduğu yerde güzeldir, değerlidir. Belirttiğiniz söz, iman davasına hizmeti itibariyle yaptıklarının takdiri manasında söylenmiş bir söz olarak sarf edildi ise “âmin” demek zorundayız. Daha başka bir maksat ise irdelenmeye değer bir söz olarak bile görmeyiz.

Nureddin Yıldız