Yazılı Fetva

Tarım Arazisinin Kiraya Verilmesi Yasak mı?

9824
21.02.2014

Selamünaleyküm hocam. Elimde bir gazetenin 7 hadis imamının ittifak ettikleri hadisler, İbrahim el-Harezmi adlı eserde, tarım arazisinin kiraya verilmesinin yasaklanması ile ilgili hadisi okudum, şok oldum. Bu hadisi şerif-i hiç duymamıştım, bu hadisi şerif-i aynen okuduğumuz gibi mi anlamak lazım? Hadis şöyle: 'Sizden birisinin toprağı varsa onu ya din kardeşine bağışlasın ya da kendisi eksin.' buyurdu. Tirmizi ahkam 42(1384)

Aleykümselam. Tarım arazisinin kiraya verilmesi hususunda bir sakınca yoktur. Fukahanın bu hususta ittifakı vardır. Arazi, çıkacak ürünün BELLİ BİR ORANINA karşılık ya da ittifak edilecek bir ücrete karşılık, süre belli olmak üzere kiraya verilebilir. Fıkhen hüküm böyledir.
Sözünü ettiğiniz hadise gelince o hadisi şerif, şu örneklerdeki riskler için geçerli bir kural koymaktadır:
a-Mal sahibi, çıkacak üründen istediği kadar alacaktır. Dolayısıyla kiralamada ciddi bir aldanma riski vardır. Bu caiz olmaz.
b-Çıkacak mahsüle göre belirlenecek bir kira akdi yapılmıştır. Bu da caiz değildir.
c-Arazinin belli bir bölümü mesela daha sulak olan yeri mal sahibi tarafından kira karşılığı olarak alınmak istenmektedir. Bu da kiralama akdi açısından sıkıntılıdır.Bunlar ve benzeri durumlar, hadisin yasakladığı kiralamanın konularıdır. İlke olarak arazi kiralamak caizdir.

Nureddin Yıldız