Yazılı Fetva

Tavaf Yaparken Abdestli Olmak Şart mıdır?

10246
15.01.2011

Hac ya da umre tavafı yaparken abdestli olmak şart mıdır? Abdestsiz tavaf yapılırsa tavaf sayılır mı? Ya da abdestsiz yapılan tavafı iade etmek gerekir mi?

Tavaf için abdestli bulunmak gerekir. Zaten Harem’e giriş için bile abdestli bulunmak en azından bir fazilet meselesi olarak önemlidir.
Tavaf esnasında abdest bozulması gibi bir durum söz konusu olduğnda ise tavaf için abdesti ŞART görmeyen fukahanın görüşü ile amel edebiliriz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin görüşü tavaf için abdestin şart olmadığı şeklindedir. Şart olmamakla beraber de vacip ayarında bir hükümdür. Buna göre şöyle bir kuraldan söz edebiliriz: Abdestsiz tavafa başlanmaz. Tavaf esnasında bir abdest bozulması sözkonusu olursa o tavaf biiznillah kabul olur. Yalnız tavaf namazı için abdest alınması gerekeceği bellidir.

Nureddin Yıldız