Mektuplar

Tenkide Bile Tahammülü Olmayan Mü’min Kardeşlere (El-Kaide Değerlendirmesi)

14333
10.07.2014

Selamünaleyküm hocam

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki güncel konulara muvafık ve toplumun püf noktalarını yakalayıp ihtiyaç duyulan sohbetleriniz var. Rabbim muvaffak etsin. Dikkatimi çeken bir gündem oluştu son zamanlarda. El kaide ve Usame bin laden hakkında sorulan soruya verdiğiniz cevap üzerine sosyal medya üzerinden hiç hoş karşılanmayan paylaşımlar türedi. Bunlarla uğraşmak pek de faydalı olmayıp zaman israfı olacağını düşünüyorum lakin, yine de sizden bu konuyla ilgili bir cevap bekliyorum..

Selamünaleyküm.

Bu ümmet, kıyamete kadar kalacak bir ümmettir. Başımızdaki sıkıntılar da Allah'ın kaderi iledir; bütün ümmetler gibi biz de imtihan oluyoruz. Bu ümmetin siyasi, ekonomik ve sosyal sıkıntılarını, asırların birikiminden sonra bir çırpıda aşmamız da mümkün değildir.

Ümmetin yükünü taşımak zorunda olan ulema, ümera ve aklı çalışan herkes bir arada bulunup çözüm üretmelidirler. Şahısların, mü'minler arasında mukaddes olan kavramları kullanarak kendi başlarına ama ümmeti kuşatacak işler yapmaları kabul edilebilir değildir. Bu ümmet büyük bir ümmettir. Kâinat ümmetiyiz. İnsanlık omuzlarımızdadır. Üç kişinin, mağara şartlarında istişare ederek verdikleri karara göre bu ümmetin tarihinde silinemeyecek yaralar açmaları nasıl kabul edilebilir?

Sözünü ettiğiniz örgüt, dinimizin en hassas kavramlarını yoğun olarak kullanmaktadır. Sadece bir kavram hariç. O da “ŞÛRA” kavramıdır. Ümmet çapında bir şûra yapılmadan, ümmet çapında eylemler yapılırsa bunun neticesinde ortaya çıkabilecek sorunlar, ümmet adına ama ümmetten habersiz iş yapanların ve onları destekleyenlerin omuzunda kalır. On küsür yıldan beri, bu ümmetin mü'min çocuklarından kaç kişi bombalar altında can verdi. Yarın mü'min olarak Allah'a secde edecek kaç yüz bin çocuk, bebek denecek yaşta öldürüldü. Sadece son on yılın faturası neredeyse milyonu buldu.

Bir mü'min can ne demektir Allah aşkı için! Bir mü'min! Kaldı ki, hiçbir suçu olmayan yüzbinlerce mü'min insan, bebek, kadın, namaz kılan yaşlı, birilerinin hatalı kararı ile kâfirler tarafından katledilmektedir.

Ümmet olarak topluca bir cihada dalsak da tamamımız ölse bunun bir yorumu olurdu. Ümmet nezdinde sabit bir kimliği olmayan üç veya beş kişinin verdiği kararlara kurban edilmiş yüzbinlerin hesabını düşünmeden kimse konuşmasın. Bir mü'min insan bütün insanlık demekse, yüzbinlerce mü'min masum insan ne demektir acaba?

Cihad kelimesi heyecanlıdır ve bir grup genç, cihad kelimesini duyunca heyecanlanıyor diye her sese kulak kabartacak nitelikte olamayız. Gerçekleri düşünmek zor mu geliyor yoksa merak ediyorum. On yıldır ne kat edildi, bunca feda edilmiş masum insana rağmen, ne kat edildi?

Yanlışa yanlış olduğunu söyleyemeyen mü'minde ne hayır olacak.

Öldürülmüş on binlerce masum çocuğun hesabında boğulmaya razı değilim. Allah'tan korkuyorum.

Küfre ve yeryüzünün bütün kâfirlerine lanet ediyorum. Cihadı dinimin zirvesi olarak görüyorum. Ama cihadı gençlerin enerjilerini sömürmek olarak da görmüyorum.

Bu ümmet, insanlığın son gemisidir. Gemiyi deldirtmek bütün insanlığa karşı cinayettir. Kendi mü'min kardeşini imha etmeyi, Allah rızası için yapılacak bir iş olarak görenlerle beraber olamam. Ben dirileceğime ve hesap vereceğime iman ediyorum. Hesap sadece sabah namazı üzerinden olmayacaktır. Akan kanlar, hesap yerinde kesinlikle tartılacaktır.

Bu ümmetin uleması, ümmetin önderleri olarak kabul edilmedikten sonra cihad yanlış yerden başlamış demektir. Anlatmak istediğim budur. O konuşmayı da gizli bir yerde yapmadım. Yaklaşık yüz kişinin bulunduğu, hoca efendilerin bulunduğu bir yerde, gayet açık bir dille söyledim söyleyeceğimi.

Masum çocuk ve gençleri, kâfirlerin silahlarına yem olarak uzatmayı kabul edemem, edeni de kabul edemem. İnsan kanı kıyamet günü gayet ağırdır.

Bunca cihadı yapabilecek kabiliyetteki bu kardeşlerimiz, bu kadar küçük bir tenkidi neden kabul edemediler acaba? Bir mü'min kardeşlerinin tenkidine dayanamayanlar olarak bilinmemeliydiler. Herkesin aklına geleni cihad olarak yaptığı şey cihad olur mu hiç? Kaybetmek üzere yapılan cihad mıdır Allah'ın bize emrettiği cihad ?

Dua edin, Rabbimiz ayağımızı kaydırmasın.

Selamünaleyküm.

Nureddin Yıldız

Nureddin Yıldız