Yazılı Fetva

Tesbih namazını cemaatle kılan imamın arkasında namaz kılmalı mıyım?

14037
26.04.2011

Hocam, tesbih namazı ile ilgili fetvanızı okudum; bid'at olmadığını ama cemaatle kılmanın bid'at olduğunu öğrendim. Benim cemaatle kıldığım son tesbih namazından hemen önce imam şöyle dedi: "Ben ilk başta namaza duracağım, sonra ise namazı bozacağım. Böylece namaz bana vacip olacak. Dolayısıyla beraber cemaatle kılabileceğiz." Ben her durumda tesbih namazının cemaatle kılınamayacağı fetvasını sizden aldım. Böyle bir durumla bir daha karşılaşırsam herhangi bir tepki vereyim mi? Bu imamla birlikte namaz kılmaya devam edeyim mi ya da bu tip sebeplerden başka bir cami ya da imam aramamda bir sakınca var mı?

Hiçbir sebeple daha efdaline gitmedikçe cami terk etmemeliyiz. Gördüğünüz gibi bir bid'at uğruna nelere katlanılıyor da biz Sünnet'in ihyası için ne kadar gevşek davranıyoruz! Birbirimize çok dualar edelim.

Nureddin Yıldız