Yazılı Fetva

Tevbe Suresi'nin nesh ettiği ayetlerle bugün amel etmek mümkün müdür?

2597
29.03.2023

Hocam, bugün Tevbe Suresi'nin nesh ettiği ayetlerle, yani kâfirleri kendi hallerine bırakmayı, tebliğ ile yetinmeyi ve bir süre savaştan el çekmeyi ifade eden ayetlerle amel etmek mümkün müdür? Bu meseleyi tedriç kapsamında düşünebilir miyiz? Ya da bu mesele ulemanın içtihadıyla karar verebileceği bir mesele olabilir mi?

Kur'an'ımızdaki ayetlerin hangisinin nesh edildiği ve yerine neyin geldiği meselesini fıkıh yolu ile kesin sonuca ulaştırabiliriz. Bugün müminlerin dışında kalan kitlelerle nasıl yaşayacağımız konusu fıkhın konusudur. Bu konuda ilk asırlardan itibaren fukaha eserler vermiştir. Günümüzde de muasır ulema bu konu ile alakalı ayrıntılı çalışmalar yapmışlardır. Dolayısıyla Kur'an'ımızdaki bir veya iki ayeti esas alarak bugün nasıl bir siyaset izleneceğini belirlemede başarılı olamayabiliriz. Esasen fukahanın da Kur'an dışına taşma gibi bir durumu da yoktur. Ayetlerin bir bütün olarak ele alınması şeklinde de anlaşılabilir bu durum. Özet olarak sorunun çözümünün fıkıhta olduğunu ve çözülmüş olduğunu söyleyebiliriz.

Nureddin Yıldız