Yazılı Fetva

Tez yazarken yardım almak caiz midir?

2919
16.08.2020

Fakültede tez hazırlayan öğrencinin tezine yardım etmek günah olur mu?

Tez hazırlayan öğrenciye;
 
• Ders çalışması için zemin ve imkân yardımında bulunmak,
 
• Maddi destek olup kaynak bulmasını sağlamak,
 
• Kitap ve kaynak kullanmasını öğretmek gibi destekler sevaplı işlerdir.
 
Onun gelişmesi için hazırlaması istenen teze vereceği emeği başkasının vermesi ise bir çete eylemidir. Hile ve yalanla iş yapmaktır. Hiçbir şekilde caiz olmaz.

Nureddin Yıldız