Yazılı Fetva

TOKİ’nin yeni açıkladığı 2022 Sosyal Konut Projesi’ne katılmak caiz midir?

58308
14.09.2022

TOKİ’nin yeni açıkladığı 2022 Sosyal Konut Projesi’ne katılmak caiz midir?

Şu veya bu proje diye müşahhas duruma getirmeden şu tespiti yapabiliriz:

a-Faiz veya benzeri bir haram işlemle yürütülen satın alma/satma helal değildir.

b-Alanın ne alacağı, satanın da ücreti ne kadar alacağı sözleşme anında sabit olmayan bir ticaret de faiz gibi bir gerekçe bulunmasa bile caiz olmaz. Mesela beş yıl taksitlendirmeyle satın alınan bir evin fiyatı, şu kadar zaman aralıklarla filan şeyin fiyatına göre artacak gibi bir sözleşme, bu ticaretin sakıncalı olması anlamına gelir. Çünkü satın alanın cebinden toplamda ne kadar para çıkacağı meçhuldür.

c-Böyle bir sakıncalı ticareti kişilerin yapması ile devletin kurumunun yapması arasında fark yoktur. Haram her yerde herkes için haramdır.

Nureddin Yıldız