Yazılı Fetva

Toplu atılan mesajlarda selamları almalı mıyız?

4033
17.09.2020

Whatsappta toplu mesajlardan atılan selamları almamız şart mıdır?

Genel kural şöyledir:
Selama cevap vermek vaciptir.
Bundan sonraki ayrıntı ise şöyledir:
Sözlü selam verene sözlü, yazılı selam verene yazılı, birisi ile selam gönderene o getirenle cevap verilir.
Modern iletişim cihazlarındaki selamlar için de bu kural geçerlidir.
En asgari olarak selamı okuyunca veya cihazdan dinleyince kendi duyacağı kadar selama cevap verilmelidir. Zira selam sadece iletişim vasıtamız değildir. Biz selamı aynı zamanda bir dualaşma olarak da görürüz. Duanın cimriliğini ise kabul edilir bulmayız.
İnce bir ayrıntı olarak bilinmesi gereken bir husus da şudur:
Yüz yüze gelindiğindeki selam birinci derecede cevabı vacip olan selamdır. Telefon ve benzeri cihazlardaki canlı görüşmelerde de durum aynıdır. Yazılı ve ses kaydı ile iletilenlerde ise durum bir derece daha hafif görülebilir ama selamın dua olduğunu unutmamak gerekmektedir.

Nureddin Yıldız