Yazılı Fetva

Tevbe İçin Allah Dostları Araya Katılabilir mi?

10419
10.11.2010

Tövbe etmek için Allah dostlarını araya katmak caiz midir? İslam'da böyle bir şey var mıdır, Nakşibendi tarikatında olduğu gibi?

Konuyu tarikatlar açısından ele almayalım. Zira tarikat ehli mümin kardeşlerimiz, böyle konularda alıngan olabiliyorlar.
Günah irtikâb eden bir mümin, ilk fırsatta o günahtan kurtulmaya çalışmalıdır. Ramazan ayını, Kadir gecesini haccı beklemesi yanlıştır. Bir gün hatta bir saat bile beklemeden tevbe kapısına yönelmelidir. Ne Arapça dua etmesi ne abdest alması gerekmez. Tevbenin bekleyecek anı yoktur. Eğer bir salih insan ona yol gösterebiliyorsa ne güzel. Gidilecek yolu kendisi biliyorsa kimsenin aracılığına ihtiyacı yoktur. Tevbe Allah'a sığınmaktır. Allah ise kullarına pek yakındır; dua edenin duasına icabet etmektedir.
Allah Teala kulluğunda muvaffak olmayı hepimize müyesser kılsın.

Nureddin Yıldız