Yazılı Fetva

Uçakla Seyahatte Oruç Süresinin Uzaması

2902
16.06.2017

İstanbul’dan ABD’ye bir Ramazan günü seyahat ederken iftar vakti çok uzun zaman sonra gelmektedir. Sürekli güneşle beraber yolculuk yapılıyor. Neredeyse otuz saatten fazla oruç tutulmuş oluyor. Böyle yolculuklar için iftarın farkı var mıdır?

Güneşle beraber yapılan uçak yolculuğunda yani güneşin batması açısından yol gittikçe batma noktasının yakalanamadığı yolculuklarda oruçlu olan mü'min için iki hüküm söz konusudur:
a. Uzun sürecek yolculuk meşakkate dönüşebileceğinden iftar edip orucunu daha sonra kaza edebilir. Bu uygulamada hiçbir sıkıntı olmaz.
b. Orucunu bozmayı düşünmeyen mü'min, orucunu ancak ‘güneşin battığını görerek/bilerek’ bozabilir. Orucu bozabilmenin yani iftarın şartı güneşin batmasıdır. Kişinin bulunduğu yerde güneş batınca kişi iftar edebilir. Uçakla gidilirken bu ‘battığı yer’ bir türlü oluşmuyorsa iftar vaktinin gerekçesi de oluşmuyor demektir.
Uçağın geçtiği noktalardan birinde güneşin batışını izlemesi ile ancak oruç açabilir. Bu izleme uçakta çıplak gözle olabileceği gibi çıplak gözle görmenin zor olması nedeniyle bilimsel bir yöntemle de olabilir. Uçağın seyri esnasında bir noktada bu batış gerçekleşir ise o esnada iftar eder. Daha sonraki noktalarda batmanın gerçekleşmediği noktalardan geçmesi orucuna zarar vermez.

Nureddin Yıldız