Yazılı Fetva

‘Ümmetimden 33 ebdal racül vardır…’ hadisini nasıl anlamalıyız?

6335
20.04.2015

Bir hadisi şerifte, ‘Ümmetimden 33 ebdal racül vardır. Yeryüzü onlar sebebiyle ayakta durur. Yağmur onlar sebebiyle yağar. Yardım olunanlar onlar sebebiyle yardım olunur. (Taberani filkebir)
Başka bir hadisi şerifte, ‘Ümmetimin içinde 33 ebdal racül vardır. Kalpleri Halilürrahman kalbi üzerinedir. Ebdal racüllerden biri vefat ettiği zaman yerine başka bir racül getirilir. (Müsned, Ahmed bin Hanbel, Üsametübnü saidden ruviye) Hocam, ebdal racülden maksat nedir? Zikredilen 33 ebdal racül biliniyor mu? Bir kesim bunu müceddid olarak görüyor ve bu makamın son bulduğunu söyleyerek bu 33 zatı belirtiyorlar.

Bu konuda kitaplarda hadis olarak bilinen bilgiler vardır ancak bu bilgiler sahih hadis düzeyinde bilgiler değildir. Yani bu bilgilerin Peygamber aleyhisselam efendimize ait olduğuna dair kati bir bilgimiz yoktur. İtikada ve ibadete kaynak olacak nitelikleri yoktur. Gerek bu hadislerde ve diğer yerlerde geçen 'adamlık' ifadelerini 'Kur'an ve Sünnet'e bağlı yaşamak' şeklinde anlamamız gerekmektedir.

Nureddin Yıldız